Program

Hent programmet som PDF-fil her

Tirsdag den 12. oktoberLokale
Kl. 08:00Registrering, kaffe og brød
Plenumsession 1
Kl. 09:30
Velkommen ved Søren Vingtoft, ekstern lektor Sundhedsinformatik og teknologi, Syddansk Universitet og Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet (AAU)

Åbning af årskonferencen 2021
Stine Sønderby Bonde, Kontorchef, Sundhedsministeriet

Hvordan forbedrer AI-teknologien vores sundhed?
Elin Rønby Pedersen, professor og forsker, Mærsk Mc-Kinney Møller Instituttet, Syddansk Universitet og Google Health AI
Resumé
Slides
Odeons Store Sal
Kl. 10:30Kaffepause
Plenumsession 2
Kl. 11:00
Ordstyrere: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og teknologi, SDU og Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, AAU

Sundhed.dk´s storm gennem Corona
Morten Elbæk Petersen, direktør, Sundhed.dk
Resumé
Slides

Borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed: Udvalgte resultater fra den 5. nationale undersøgelse
Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet
Slides

NærKlinikken har vist at sundhedsvæsenet med fordel kan vendes på hovedet
Søren Vingtoft, overlæge, FIERS, Region Sjælland
Resumé
Slides
Odeons Store Sal
Kl. 12:00Frokost
Parallelsessioner
kl. 13:00
A1: COVID-19 initiativer
Ordstyrer: Kirsten Salling, konsulent, Dansk Sygeplejeråd

COVID-19 har åbnet en digital informationsvej mellem primær og sekundærsektor
Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand, Foreningen af Praktiserende speciallæger
Resumé
Slides

eHospitalet – opgaver i en Corona pandemi
Ulrik Bak Dragsted, Lægefaglig Chef for eHospitalet, Forskning & Klinisk Kvalitet, PhD, Region Sjælland
Resumé
Slides

Smitteopsporing
Birgitte Drewes, vicedirektør, Styrelsen for Patientsikkerhed
Resumé
Slides

Digital understøttelse af COVID-løsninger
Peter Munch Jensen, sektionsleder Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides
Lokale 1
B1: Softwarerobotter og beslutningsstøtte
Ordstyrer: Finn Kensing, professor, Københavns Universitet

Softwarerobotter som hurtig og effektiv løsning af administrative opgaver i forhold til COVID-19
Jens Højberg Wanscher, ledende overlæge, ØNH-kir/Høreklinik afd. F, OUH
Resumé
Slides

Tempo, sikkert og samtidig dokumenteret - sådan organiseres udvikling af softwarerobotter
Børge Knudsen, Kontorchef It, Region Midtjylland
Resumé
Slides

To know before you know!
Martin Kjelsmark, IT arkitekt, Cambio Healthcare Systems
Resumé
Slides

Beslutningsstøttende software skal kvalitetssikres – kan det gøres pragmatisk?
Nikolaj Holm Bramsen, It-udviklingschef, Region Midtjylland
Resumé
Slides
Konservatoriets Sal
C1: Datadeling
Ordstyrer: Søren Helsø, udvalgsformand, Lægeforeningens digitaliserings- og it-udvalg på sundhedsområdet

Nationalt datalandkort – et samlet overblik over danske sundhedsregistre
Kristian Krag, Chefkonsulent, Enhed for Sundhedsforskning og Innovation, Region Hovedstaden
Resumé
Slides

Kommunale integrationer - fra fragmenteret til modeldrevet og HL7 FHIR-baseret
Pernille E. Christensen, projektleder, KL
Resumé
Slides

Datadeling – if you can’t beat them, join them
Bjarne Kohl, Partner, Nextpuzzle
Resumé
Slides

Smart fjernmonitorering af kritisk syge patienter reducerer COVID-19-smittespredning
Claus Kjærgaard Andersen, Product Manager, Systematic
Resumé
Slides
Lokale 4
D1: AI
Ordstyrer: Helle Wentzer, seniorforsker, VIVE

Kunstig intelligens til billeddiagnostik af brystkræft - hurtigere diagnostik til bedre behandling
Benjamin S. B. Rasmussen, postdoc, læge, Radiologisk Forsknings- og Innovationsenhed, OUH
Resumé

Rammeværk for at kunstig intelligens kan indgå i afdelingernes flow
Martin Sølvkjær, IT-arkitekt, IT-arkitektur, CIMT, Region hovedstaden
Resumé
Slides

Kunstig intelligens (AI) på danske hospitaler – Kan AI hjælpe med at mindske uligheden?
Anders Riis-Jensen, Dataanalytiker, SP Sundhedsdata, Region Hovedstaden
Resumé
Slides

Artificial Intelligence i primærsektoren til identifikation af patienter med malign sygdom
Diana Patricia Sørensen, Afdelingslæge, Ph.d, Afdeling for Biokemi & Immunologi, Sygehus Lillebælt
Resumé
Slides
Lokale 2
E1: Ledelse
Ordstyrer: Thomas Schmidt, lektor, sundhedsinformatik og teknologi, SDU

Ledelse af implementering af EPJ-systemer i Region Nord og Syd
Morten Balle Hansen, Professor, Institut for Politik og samfund, Aalborg Universitet
Resumé
Slides

Fra jeg-tid til vi-tid - Selvledende borgerteams i den kommunale ældrepleje
Rikke Høgh Jensen, Projektleder, Syddjurs Kommune
Resumé
Slides

Digitale kompetencer – hvordan rammer man et "moving target"?
Sidsel Villumsen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland
Resumé
Slides

COVID-19 – en gamechanger for datadrevet ledelse
Janne Rønn Christensen, Specialkonsulent, Region Sjælland
Resumé
Slides
Lokale 107 på 1. sal
Kl. 14:30Kaffepause
Parallelsessioner
kl. 15:00
A2: Sekundær anvendelse af data
Ordstyrer: Søren Vingtoft, ekstern lektor Sundhedsinformatik og teknologi, Syddansk Universitet

Sekundær anvendelse af sundhedsdata til kvalitetssikring
Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
Slides

Tidstro registrering i EPJ til kliniske kvalitetsdatabaser – hvad skal der til?
Knut Bernstein, Læge, Forretningsarkitekt, Sundhedsplatformen, Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Resumé
Slides

Free The Data – Fra datasiloer til operationelle datavisualiseringer i realtid
Allan Reimer Skipper, Senior Professional Test Engineer, Dedalus Healthcare Denmark
Resumé
Slides
Lokale 2
B2: Udviklingsmetoder
Ordstyrer: Casper Knudsen, Ph.d.-studerende, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet

Når hastværk ikke er lastværk
Morten Kyng, professor, Alexandra Instituttet og Aarhus Universitet
Resumé
Slides

Det har vi aldrig prøvet før - fra behov til drift på 14 dage
Inge-Margrethe Lind-Galsgaard, Sundheds-it konsulent, Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland
Resumé
Slides

Data understøtter indsatsen under COVID-19 krisen
Marianne Bjerregaard Bertelsen, Sektionschef, Center for økonomi, Region Hovedstaden
Resumé
Lokale 107 på 1. sal
C2: Brugervenlighed
Ordstyrer: Sidsel Villumsen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland

Ubrugt nyt grej – hvorfor ny teknologi risikerer at drukne i havet af eksisterende systemer
Thomas Schmidt, lektor, Center for Sundhedsinformatik og teknologi, SDU
Resumé
Slides

Hvorfor elsker patienten (ikke) min digitale løsning?
Amalie Søgaard Nielsen, Ph.D. Studerende, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet
Resumé
Slides

Selvbetjent eksplorativ dataanalyse for klinisk personale
Christian Brandstrup Starup, dataanalytiker, Center for økonomi, Region Hovedstaden
Resumé
Slides
Konservatoriets Sal
D2: Videokonsultationer
Ordstyrer: Helle Wentzer, seniorforsker, VIVE

VDX under Corona
Peder Illum, sikkerhedsansvarlig, MedCom
Resumé
Slides

Kan man anvende videokonsultation i Psykiatrien?
Kirsten Clement, IT-projektleder Psykiatrien, Region Syddanmark
Resumé
Slides

Udgår - ReMoTe: Fra skepsis til sikker brug af videokonsultation i almen praksis
Ulrik Bak Kirk, specialkonsulent, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus
Resumé
Lokale 1
E2: Tværsektoriel adgang til nøgledata
Ordstyrer: Poul Erik Kristensen, chefkonsulent, KL

Når FUT-toget kører igen
Karina Skog Nielsen, Manager i nextpuzzle
Resumé
Slides

Gatewayen – bygge en løsning på eksisterende infrastruktur
Nanna Skovgaard, Centerchef, KL
Resumé
Slides

Behov for kommunal adgang til sundhedsoplysninger fra Sundhedsjournalen
Tina Juul, Konsulentdirektør, IQVIA
Resumé
Slides
Lokale 4
F2: Datadeling i Danmark – Current state and future directions
Ordstyrer: Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, AAU

Brian E. Dixon, Associate Professor, Department of Epidemiology, Indiana University
Resumé
Slides

This session is in English.
Presentation - followed by a workshop where the participants’ knowledge about data sharing in Denmark is included.
Lokale 208-9 på 2. sal
Kl. 16:00Kaffepause
Plenumsession 3
Kl. 16:30
E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger
Ordstyrere: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og teknologi, SDU og Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, AAU

PRO på Patientens Præmisser - når kronisk sygdom ikke kan standardiseres
Mette Maria Skjøth, oversygeplejerske, Hudafdeling og Allergicenteret, OUH
Resumé
Slides

Når farten dræber – fordi det går for langsomt med at få kørt kliniske forsøg
Mikael Bay Skilbreid, Engagement Manager, IQVIA
Resumé
Slides

COronaVIDen - COVID-19 sygdomshistorik
Frederik Mølgaard Thayssen, Senior Project Manager, Danish Life Science Cluster
Resumé
Slides

Kommandotavler til Klinisk Koordinationscenter
Lotte Bjerre, Product Manager, Healthcare, Systematic
Resumé
Slides

Stenopool – ét fælles system til diabetesdata
Allan Green, chefkonsulent, Telemedicinsk Videnscenter, Region Hovedstaden
Resumé
Slides

Lav den kliniske registrering hurtigere, i bedre kvalitet og til alle formål i samme arbejdsgang
Line Adde, PhD, Product Manager, Omilon
Resumé
Slides

AI til forebyggelse af komplikationer efter tarmkræft
Ismail Gögenur, Professor, dr. med., overlæge, Sjællands Universitetshospital
Resumé
Slides
Odeons Store Sal
Kl. 17:45Første konferencedag slutter
Kl. 18:30Velkomstdrink i foyeren i udstillerområdet
Kl. 19:15Netværksmiddag
Onsdag den 13. oktoberLokale
Plenumsession 4
Kl. 09:00
Ordstyrere: Pernille Bertelsen, lektor, og Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, AAU

Hvad får sundhedsvæsenet til at hænge sammen – på trods?
Janne Seemann, Professor, PhD, Aalborg Universitet
Resumé
Slides

Alle kender mit CPR nr, men ingen kender mig
Morten Sodemann, Professor, Indvandrermedicinsk klinik, OUH
Resumé

Står faglighederne i vejen for, at vi kan udnytte alles kompetencer?
Cristina Hedegaard Kildevang, Næstformand, DL/HK - Danske Lægesekretærer
Resumé
Slides
Odeons Store Sal
Kl. 10:30Kaffepause
Parallelsessioner
Kl. 11:00
A3: App
Ordstyrer: Sidsel Villumsen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland

Er min digitale løsning medicinsk udstyr?
Mads Lause Mogensen, M.Sc., Ph.D. CEO Treat Systems
Resumé
Slides

National Appguide – Din sikkerhed for gode apps til sundhed og sygdom
Marie Due, teamleder, Danske Regioner
Resumé
Slides

Effekten af apps til patienter – hvad viser studierne i TELEMED databasen?
Kristian Kidholm, Innovationsprofessor og forskningsleder i CIMT, Odense Universitetshospital
Resumé

MinSundhed-appen – når lillesøster bliver stor
Maja Voss-Knude, forretningskonsulent og product owner i sundhed.dk
Resumé
Slides
Lokale 2
B3: Almen praksis
Ordstyrer: Martin Bagger Brandt, chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation

Forløbsplaner i almen praksis som udgangspunktet for kronikeromsorg, patientdialog og kvalitetsudvikling
Henrik Prinds Rasmussen, Praktiserende læge, lægelige konsulent i KiAP
Resumé
Slides

Beslutningsstøtte til understøttelse af elektronisk lægemiddelordination i almen praksis og regionerne
Christoffer Hejle Madsen, projektleder, Digitalisering og IT, Strategisk Digitalisering, Region Nordjylland
Resumé
Slides

Almen praksis, elektronisk opsamling af egne labsvar giver det bedre datakvalitet og patientsikkerhed?
Marianne Broholm, Konsulent, MedCom
Resumé
Slides

Et enkelt klik og vagtlægen kommer hjem i stuen
Troels Buus Treebak, Speciallæge i Almen Medicin, IT-chef lægevagten, Region Midt
Resumé
Slides
Lokale 107 på 1. sal
C3: Borgercentreret innovation
Ordstyrer: Karsten Niss, ekstern lektor, Institut for Medicin og Sundhedsteknologi, Aalborg Universitet

”Spørg en læge om Coronavirus” – nem og direkte adgang til læger på sociale medier kan skabe tryghed
Dorthe Furstrand, læge og sundhedsinformatiker, administrator i gruppen ”Spørg en læge om Coronavirus”
Resumé
Slides

Introduktion til PreCare
Søren Vingtoft, overlæge, FIERS, Region Sjælland
Slides

Nærklinikken – sygeplejefaglig nærhed i telemedicinsk behandling
Iben Asmussen Lisbjerg, sygeplejerske i Nærklinikken - Odsherred Kommune
Resumé
Slides

Intelligent teknologi skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen
Mette Rægaard Lindemann Larsen, Digitaliseringskonsulent, Thisted Kommune
Resumé
Slides
Lokale 1
D3: Wearables og PRO
Ordstyrer: Sine Jensen, seniorkonsulent, Forbrugerrådet TÆNK

Dine data – Vores Sundhed: Borgeres selvskabte data er en guldgrube for fremtidens patient og sundhedsvæsen
Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Resumé
Slides

Udgår - OncoWatch- hjemmemonitorering af kræftpatienter med Apple Watch
Cecilie Holländer-Mieritz, Læge, ph.d.-studerende, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Resumé
Slides

Min Dialog – borgerens foretrukne dialogværktøj med kommunen
Lisa Lindeloff, specialkonsulent, Frederiksberg Kommune
Resumé
Slides

Hvad siger borgerne?
Elise Harder, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides
Lokale 4
E3: IT-arkitektur
Ordstyrer: Lars Hulbæk, direktør, MedCom

Fremtidens model for bedre cybersikkerhed i det digitale behandlingsparadigme
Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Ny Vision for Meddelelseskommunikation på Sundhedsområdet
Asger Halkier, Specialkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Pilotafprøvning af Moderniseret Meddelelseskommunikation på Sundhedsområdet
Ole Vilstrup Møller, Konsulent, MedCom
Resumé
Slides

Refleksioner over FHIR-modelleringspraksis i Danmark
Kirstine Rosenbeck Gøeg, IT-konsulent, Rosenbeck informatics
Resumé
Slides
Konservatoriets Sal
Kl. 12:30Frokost
Afslutningsplenum - post COVID
Kl. 13:30
Ordstyrere: Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og teknologi, SDU og Christian Nøhr, professor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, AAU

Indlægsholderne vil på hver deres måde rapportere fra og reflektere over konferencens forskellige budskaber, og komme med deres bud på, hvordan e-sundhed vil udvikle sig og strategisk påvirke sundhedsvæsenet på kort og lidt længere sigt.

Data og digitalisering - fundamentet for et nært og sammenhængende sundhedsvæsen
Vibeke van der Sprong, Vicedirektør, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
Slides

Regionernes bud på, hvad der skal ske efter COVID-19
Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Resumé
Slides

Hvordan kan teknologi, data og digitalisering være et af buddene på den personalemangel, vi bliver ramt af nu og i fremtiden?
Christian Harsløf, direktør, KL
Slides
Odeons Store Sal
Kl. 14:30Konferencen slutter