Program

Hent programmet som PDF-fil her

 Tirsdag den 12. oktober
Kl. 08:00Registrering og kaffe
Plenumsession 1
Kl. 09:30
Velkommen ved Søren Vingtoft, ekstern lektor og Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og teknologi, Syddansk Universitet
Kl. 10:30Kaffepause
Plenumsession 2
Kl. 11:00
Ordstyrer: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Sundhed.dk´s storm gennem Corona
Morten Elbæk Petersen, direktør, Sundhed.dk
Resumé

Borgernes holdning til og anvendelse af e-sundhed: Udvalgte resultater fra den 5. nationale undersøgelse
Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet

Patient-Reported Outcomes (PRO) i teori og praksis – Hvad er PRO? Hvad kan PRO? Hvad skal PRO?
Jeppe Eriksen, Ph.d.-studerende, Techno-Anthropology & Participation, Aalborg Universitet
Resumé
Kl. 12:00Frokost
Parallelsessioner
kl. 13:00
A1: COVID-19 initiativer
Ordstyrer:

COVID-19 har åbnet en digital informationsvej mellem primær og sekundærsektor
Ann-Louise Reventlow-Mourier, formand, Foreningen af Praktiserende speciallæger
Resumé

eHospitalet – opgaver i en Corona pandemi
Ulrik Bak Dragsted, Lægefaglig Chef for eHospitalet, Forskning & Klinisk Kvalitet, PhD, Region Sjælland
Resumé

Smitteopsporing
Birgitte Drewes, vicedirektør, Styrelsen for Patientsikkerhed
Resumé

Status på digital understøttelse af COVID-løsninger
Peter Munch Jensen, sektionsleder Sundhedsdatastyrelsen
B1: Softwarerobotter og beslutningsstøtte
Ordstyrer:

Softwarerobotter som hurtig og effektiv løsning af administrative opgaver i forhold til COVID-19
Jens Højberg Wanscher, ledende overlæge, ØNH-kir/Høreklinik afd. F, OUH
Resumé

Tempo, sikkert og samtidig dokumenteret - sådan organiseres udvikling af softwarerobotter
Børge Knudsen, Kontorchef It, Region Midtjylland
Resumé

To know before you know!
Thomas Lynge, COO, Cambio Healthcare Systems
Resumé

Beslutningsstøttende software skal kvalitetssikres – kan det gøres pragmatisk?
Nikolaj Holm Bramsen, It-udviklingschef, Region Midtjylland
Resumé
C1: Datadeling
Ordstyrer:

Nationalt datalandkort – et samlet overblik over danske sundhedsregistre
Kristian Krag, Chefkonsulent, Enhed for Sundhedsforskning og Innovation, Region Hovedstaden
Resumé

Kommunale integrationer - fra fragmenteret til modeldrevet og HL7 FHIR-baseret
Pernille E. Christensen, projektleder, KL
Resumé

Datadeling – if you can’t beat them, join them
Bjarne Kohl, Partner, Nextpuzzle
Resumé

Smart fjernmonitorering af kritisk syge patienter reducerer COVID-19-smittespredning
Claus Kjærgaard Andersen, Product Manager, Systematic
Resumé
D1: AI
Ordstyrer:

Kunstig intelligens til billeddiagnostik af brystkræft - hurtigere diagnostik til bedre behandling
Benjamin S. B. Rasmussen, postdoc, læge, Radiologisk Forsknings- og Innovationsenhed, OUH
Resumé

Rammeværk for at kunstig intelligens kan indgå i afdelingernes flow
Martin Sølvkjær, IT-arkitekt, IT-arkitektur, CIMT, Region hovedstaden
Resumé

Kunstig intelligens (AI) på danske hospitaler – Kan AI hjælpe med at mindske uligheden?
Anders Christian Riis-Jensen, Dataanalytiker, SP Sundhedsdata, Region Hovedstaden
Resumé

Artificial Intelligence i primærsektoren til identifikation af patienter med malign sygdom
Diana Patricia Sørensen, Afdelingslæge, Ph.d, Afdeling for Biokemi & Immunologi, Sygehus Lillebælt
Resumé
E1: Ledelse
Ordstyrer:

Ledelse af implementering af EPJ-systemer i Region Nord og Syd
Morten Balle Hansen, Professor, Institut for Politik og samfund, Aalborg Universitet
Resumé

Fra jeg-tid til vi-tid - It-understøttelse af selvledende teams
Sofie Lykke Sørensen, Projektleder og BI-konsulent, Syddjurs Kommune
Resumé

Digitale kompetencer – hvordan rammer man et "moving target"?
Sidsel Villumsen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland
Resumé

COVID-19 – en gamechanger for datadrevet ledelse
Janne Rønn Christensen, Specialkonsulent, Region Sjælland
Resumé
Kl. 14:30Kaffepause
Parallelsessioner
kl. 15:00
A2: Sekundær anvendelse af data
Ordstyrer: Thomas Schmidt, lektor, sundhedsinformatik og teknologi, SDU

Sekundær anvendelse af sundhedsdata til kvalitetssikring
Jens Winther Jensen, direktør, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram

Tidstro registrering i EPJ til kliniske kvalitetsdatabaser – hvad skal der til?
Knut Bernstein, Læge, Forretningsarkitekt, Sundhedsplatformen, Center for IT, Medico og Telefoni, Region Hovedstaden
Resumé

Free The Data – Fra datasiloer til operationelle datavisualiseringer i realtid
Allan Reimer Skipper, Senior Professional Test Engineer, Dedalus Healthcare Denmark
Resumé
B2: Udviklingsmetoder
Ordstyrer:

Når hastværk ikke er lastværk
Morten Kyng, professor, Alexandra Instituttet og Aarhus Universitet
Resumé

Det har vi aldrig prøvet før - fra behov til drift på 14 dage
Inge-Margrethe Lind-Galsgaard, Sundheds-it konsulent, Regionshospitalet Randers, Region Midtjylland
Resumé

Data understøtter indsatsen under COVID-19 krisen
Marianne Bjerregaard Bertelsen, Sektionschef, Center for økonomi, Region Hovedstaden
Resumé
C2: Brugervenlighed
Ordstyrer: Sidsel Villumsen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland

Ubrugt nyt grej – hvorfor ny teknologi risikerer at drukne i havet af eksisterende systemer
Thomas Schmidt, lektor, Center for Sundhedsinformatik og teknologi, SDU
Resumé

Hvorfor elsker patienten (ikke) min digitale løsning?
Amalie Søgaard Nielsen, Ph.D. Studerende, Institut for Folkesundhed, Københavns Universitet
Resumé

Selvbetjent eksplorativ dataanalyse for klinisk personale
Christian Brandstrup Starup, dataanalytiker, Center for økonomi, Region Hovedstaden
Resumé
D2: Videokonsultationer
Ordstyrer:

VDX under Corona
Peder Illum, sikkerhedsansvarlig, MedCom
Resumé

Kan man anvende videokonsultation i Psykiatrien?
Kirsten Clement, IT-projektleder Psykiatrien, Region Syddanmark
Resumé

ReMoTe: Fra skepsis til sikker brug af videokonsultation i almen praksis
Ulrik Bak Kirk, specialkonsulent, Forskningsenheden for Almen Praksis, Aarhus
Resumé
E2: Tværsektoriel adgang til nøgledata
Ordstyrer:

Når FUT-toget kører igen
Karina Skog Nielsen, Manager i nextpuzzle
Resumé

Gatewayen – bygge en løsning på eksisterende infrastruktur
Trine Vig Houe, Kontorchef, KL
Resumé

Behov for kommunal adgang til sundhedsoplysninger fra Sundhedsjournalen
Tina Juul, Konsulentdirektør, IQVIA
Resumé
Kl. 16:00Kaffepause
Plenumsession 3
Kl. 16:30
E-sundhedsbattle om innovative projekter og løsninger
Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og Teknologi, Syddansk Universitet

PRO på Patientens Præmisser - når kronisk sygdom ikke kan standardiseres
Mette Maria Skjøth, oversygeplejerske, Hudafdeling og Allergicenteret, OUH

Sikkert frem til min hospitalsaftale – uden problemer
Jakob Heuch, Kundeansvarlig Healthcare Sektor hos Capgemini
Resumé

Når farten dræber – fordi det går for langsomt med at få kørt kliniske forsøg
Mikael Bay Skilbreid, Engagement Manager, IQVIA
Resumé

COronaVIDen - COVID-19 sygdomshistorik
Frederik Mølgaard Thayssen, Senior Project Manager, Danish Life Science Cluster
Resumé

Kommandotavler til Klinisk Koordinationscenter
Lotte Bjerre, Product Manager, Healthcare, Systematic
Resumé

Hvad kan diabetikeres data bruges til?
Allan Green, chefkonsulent, Telemedicinsk Videnscenter, Region Hovedstaden
Resumé

Lav den kliniske registrering hurtigere, i bedre kvalitet og til alle formål i samme arbejdsgang
Line Adde, PhD, Product Manager, Omilon
Resumé

AI til forebyggelse af komplikationer efter tarmkræft
Ismail Gögenur, Professor, dr. med., overlæge, Sjællands Universitetshospital
Resumé
Kl. 17:40Første konferencedag slutter
Kl. 19:00Netværksmiddag
 Onsdag den 13. oktober
Plenumsession 4
Kl. 09:00
Ordstyrere: Pernille Bertelsen, lektor, Dansk Center for Sundhedsinformatik, Aalborg Universitet og Christian Nøhr, professor, Sundhedsinformatik og teknologi, Syddansk Universitet

Hvad får sundhedsvæsenet til at hænge sammen – på trods?
Janne Seemann, Professor, PhD, Aalborg Universitet
Resumé

Alle kender mit CPR nr, men ingen kender mig
Morten Sodemann, Professor, Indvandrermedicinsk klinik, OUH
Resumé

Står faglighederne i vejen for, at vi kan udnytte alles kompetencer?
Nathali Degn, formand for Danske Lægesekretærer
Resumé
Kl. 10:30Kaffepause
Parallelsessioner
Kl. 11:00
A3: App
Ordstyrer: Sidsel Villumsen, organisationskonsulent, Koncern HR, Udvikling, Region Midtjylland

MinSundhed-appen – når lillesøster bliver stor
Maja Voss-Knude, forretningskonsulent og product owner i sundhed.dk
Resumé

National Appguide – Din sikkerhed for gode apps til sundhed og sygdom
Mette Lindstrøm Lage, centerchef, Danske Regioner
Resumé

Borgerens foretrukne dialogværktøj med kommunen – en ny Borgerapp
Lisa Lindeloff, projektleder, Frederiksberg Kommune
Resumé

Er min digitale løsning medicinsk udstyr?
Mads Lause Mogensen, M.Sc., Ph.D. CEO Treat Systems
Resumé
B3: Almen praksis
Ordstyrer: Martin Bagger Brandt, chefkonsulent, Praktiserende Lægers Organisation

Forløbsplaner i almen praksis som udgangspunktet for kronikeromsorg, patientdialog og kvalitetsudvikling
Henrik Prinds Rasmussen, Praktiserende læge, lægelige konsulent i KiAP
Resumé

Beslutningsstøtte til understøttelse af elektronisk lægemiddelordination i almen praksis og regionerne
Christoffer Hejle Madsen, projektleder, Digitalisering og IT, Strategisk Digitalisering, Region Nordjylland
Resumé

Almen praksis, elektronisk opsamling af egne labsvar giver det bedre datakvalitet og patientsikkerhed?
Marianne Broholm, Konsulent, MedCom
Resumé

Et enkelt klik og vagtlægen kommer hjem i stuen
Søren Svenningsen, Praktiserende læge, uddannelseskoordinator og Formand lægevagtudvalget, Region Midtjylland
Resumé
C3: Borgercentreret innovation
Ordstyrer:

”Spørg en læge om Coronavirus” – nem og direkte adgang til læger på sociale medier kan skabe tryghed
Dorthe Furstrand, læge og sundhedsinformatiker, administrator i gruppen ”Spørg en læge om Coronavirus”
Resumé

Nærklinikken – sygeplejefaglig nærhed i telemedicinsk behandling
Lise Risbo, sygeplejerske i Nærklinikken - Odsherred Kommune
Resumé

NærKlinikken har vist at sundhedsvæsenet med fordel kan vendes på hovedet
Søren Vingtoft, overlæge, FIERS, Region Sjælland
Resumé

Intelligent teknologi skal styrke omsorg og nærvær i ældreplejen
Mette Rægaard Lindemann Larsen, Digitaliseringskonsulent, Thisted Kommune
Resumé
D3: Wearables og PRO
Ordstyrer:

Dine data – Vores Sundhed: Borgeres selvskabte data er en guldgrube for fremtidens patient og sundhedsvæsen
Erik Jylling, sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Resumé

OncoWatch- hjemmemonitorering af kræftpatienter med Apple Watch
Cecilie Holländer-Mieritz, Læge, ph.d.-studerende, Afdeling for Kræftbehandling, Rigshospitalet, Københavns Universitet
Resumé

PRO Diabetes som gamechanger?
Marie Papadaki, udviklingskonsulent, Center for Diabetes, Københavns Kommune på vegne af TVÆRSAM
Resumé

Hvad siger borgerne?
Elise Harder, PRO-sekretariatet, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé
E3: IT-arkitektur
Ordstyrer:

Fremtidens model for bedre cybersikkerhed i det digitale behandlingsparadigme
Søren Bank Greenfield, Afdelingschef, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Ny Vision for Meddelelseskommunikation på Sundhedsområdet
Asger Halkier, Specialkonsulent, Sundhedsdatastyrelsen
Resumé

Pilotafprøvning af Moderniseret Meddelelseskommunikation på Sundhedsområdet
Ole Vilstrup Møller, Konsulent, MedCom
Resumé

Refleksioner over FHIR-modelleringspraksis i Danmark
Kirstine Rosenbeck Gøeg, IT-konsulent, Rosenbeck informatics
Resumé
Kl. 12:00Frokost
Afslutningsplenum - post COVID
Kl. 13:00
Ordstyrere: Christian Nøhr, professor og Søren Vingtoft, ekstern lektor, Sundhedsinformatik og teknologi, Syddansk Universitet

Indlægsholderne vil på hver deres måde rapportere fra og reflektere over konferencens forskellige budskaber og komme med deres bud på hvordan e-sundhed vil udvikle sig og strategisk påvirke sundhedsvæsenet på kort og lidt længere sigt.

Lisbeth Nielsen, Direktør, Sundhedsdatastyrelsen

Erik Jylling, Sundhedspolitisk direktør, Danske Regioner
Kl. 14:30Konferencen slutter